UGent en Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw organiseren fokprogramma voor blindengeleidehonden

Transitie UGent
© UGent, foto Ine Coppens
Tags: faculteit bio-ingenieurswetenschappen BW, faculteit Diergeneeskunde DI, fokprogramma blindengeleidehonden
Datum: 9 januari 2018
Identificatienummer: Z2018_001_001
Album: Organisatie fokprogramma voor blindengeleidehonden