UGent missie naar China

Transitie UGent
Bezoek aan Shanghai Jiao Tong University (SJTU): prof. Ludwig Cardon - © UGent
Tags: Shanghai Jiao Tong University, SJTU, china, faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur EA, vakgroep materialen, textiel en chemische proceskunde
Datum: 12 november 2018
Identificatienummer: Z2018_161_210
Album: UGent missie naar China