UGent missie naar China

Transitie UGent
Bezoek aan Shanghai Jiao Tong University (SJTU): prof. Geert De Schutter - © UGent
Tags: Shanghai Jiao Tong University, SJTU, china, faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur EA, vakgroep bouwkundige constructies
Datum: 12 november 2018
Identificatienummer: Z2018_161_211
Album: UGent missie naar China