Uitreiking DiverGent scriptieprijs 2019

Transitie UGent
Winnares Lisa Lambrechts geeft uitleg over haar masterscriptie 'Constructing the image of Blacks: Beeldvorming van zwarten in de negentiende-eeuwse Belgische kunst (ca. 1850 – 1897)’ - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: divergent scriptieprijs, faculteit letteren en wijsbegeerte LW, kunstwetenschappen
Datum: 5 februari 2019
Identificatienummer: Z2019_013_019
Album: Uitreiking DiverGent scriptieprijs 2019