Uitreiking DiverGent scriptieprijs 2019

Transitie UGent
Vlnr. Melissa Dierckx (Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), winnares Lisa Lambrechts (Letteren en Wijsbegeerte) en Joren Buyck (Politieke en Sociale Wetenschappen) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: divergent scriptieprijs, faculteit letteren en wijsbegeerte LW, faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen PP, faculteit politieke en sociale wetenschappen PS
Datum: 5 februari 2019
Identificatienummer: Z2019_013_028
Album: Uitreiking DiverGent scriptieprijs 2019